Co je HIV a AIDS?

Onemocnění AIDS se může projevit jako následek infekce HIV, a to zejména v posledním stadiu vývoje viru v těle. Pravděpodobnost rozvoje onemocnění AIDS může být snížena dodržováním životosprávy doporučené lékařem.

Virus HIV se přenáší zásadně jen krevní cestou (při nechráněném či jinak rizikovém sexuálním styku, jehlou nebo během těhotenství z matky na dítě). Virus je velmi citlivý na vnější prostředí a zničí ho teploty nad 50°C, vysokoprocentní alkohol nebo běžná desinfekce.

Ti, kteří zjistili existenci viru ve svém těle, prožívají tuto chvíli jako nejtěžší životní situaci. Stejně komplikovaný je i nástup fyzických obtíží. K utrpení postižených přispívá i snadnost, s jakou se dostávají do společenské izolace. Trpí tak dvakrát - vědomím nejisté vyléčitelnosti a odmítnutím okolí.

Národní program boje proti AIDS v ČR


Co je AIDS a virus HIV?

V roce 1981 bylo v USA poprvé rozpoznáno nové onemocnění, které později dostalo jméno AIDS. Název onemocnění je zkratkou anglického pojmenování Acquired Immunodeficiency Syndrome, které vyjadřuje podstatu onemocnění. Jedná se o syndrom ztráty imunity. Více

Podrobný popis HIV a AIDS

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), SIDA (Syndrome d'Immunodeficience Acquise), Syndrom získaného imunodeficitu HIV (Human Immunodeficiency Virus), virus lidského imunodeficitu, se řadí do čeledi Retroviridae, rodu Lentivirus. Více

Akutní infekce

Jedná se o první příznaky infekce virem HIV, které se obvykle (v 50% až 90%) projeví za 2 až 4 týdny po nákaze a často korespondují s tzv. sérokonverzí, tj. obdobím, kdy se objevuje HIV pozitivita v testu na HIV protilátky. Více

Kde hledat pomoc?

Linky pomoci HIV/AIDS Více

Chceš si být jistý sám sebou?

Kde a jak se nechat otestovat? Nechám si odebrat krev u svého ošetřujícího lékaře nebo v některé poradně nebo zdravotnickém zařízení, které vzorek pošle k vyšetření do příslušné laboratoře. Více

HIV infekce u těhotných žen

Možnost přenosu z matky infikované virem HIV stále existuje, avšak dnešní medicína je již schopna snížit riziko nákazy jak pro dítě, tak i nebezpečí zdravotní zátěže pro matku. Je ovšem nutné znát co nejdříve HIV stav těhotné ženy. Více

Mikrobicidy

Mikrobicidy jsou z pohledu Světového programu boje proti AIDS (UNAIDS) považovány za jeden z pilířů globální kampaně prevence HIV/AIDS v triádě tvořené vakcínou proti AIDS, mužským a ženským kondomem a nakonec právě mikrobicidy, z nichž bohužel pouze jeden z nich - bariérový ochranný prostředek v podobě latexového kondomu a polyuretanového femidomu - je v současné době využitelný v praxi. Více

Počátky nemoci AIDS

Před dvaceti lety, někdy v březnu 1981, navštívil newyorského specialistu mladý muž, kterého k němu přivedl výskyt "takových směšných flíčků na dolních končetinách", jak je sám popsal. Do týdne se tento lékař setkal s dalším velmi podobným případem nezvyklých projevů kožního onemocnění u jiného mladého muže. Více

Na cestách skoro jako doma

Zejména v rozvojových zemích nadále existuje riziko přenosu infekce HIV a hepatitidy B a C i jiných nákaz při krvavých lékařských zákrocích, např. při ošetření zubů, chirurgických zákrocích a transfúzi krve a krevních derivátů. Více

Prevence pohlavně přenosných chorob

Sexuální život patří k plnohodnotnému naplnění života s partnerem, kterého máme rádi. Pro většinu z nás je zdrojem příjemných pocitů. Může ale mít také svá rizika a stinné stránky. Pohlavně přenosná onemocnění se šíří téměř výhradně pohlavním stykem a mohou postihnou každého. Více

Další pohlavně přenosné nemoci

Způsob nákazy, inkubační doba, projevy a léčba. Více

Nejhorší příznaky AIDS

Nejhorší příznaky AIDS

Co je HIV a AIDS?

Název onemocnění, identifikovaného v roce 1981, je zkratkou anglického Acquired Immunodeficiency Syndrome, které vyjadřuje podstatu onemocnění. Více

AIDS ve světě

AIDS je nejen zdravotní ale i bezpečnostní ekonomický a sociální problém. Epidemie ohrožuje celý svět. V roce 2006 dosáhl počet HIV+ 39,5 milionu, počet obětí AIDS téměř 3 miliony.Více

Poselství

Poselství generálního tajemníka OSN k Světovému dni AIDS.Více

AIDS v ČR

V roce 2006 bylo zachyceno 58 nových případů HIV/AIDS. Ve stejném období v roce 2005 to bylo 39. Celkový počet HIV+ je nyní více než 700.Více

Národní program AIDS

Monitoring, prevence, testování, pomoc, informace v ČR. Možnost využít také bezplatnou linku pomoci: 800 144 444Více

Nevládní organizace

Činnost nevládních organizací v pomoci infikovaným a nemocným je nezastupitelná.Více

Svět proti AIDS

Světová kampaň boje proti AIDS Více